Skip to content Skip to footer

Kardiologia Polska

ISSNs: 0022-9032

Additional searchable ISSN (Electronic): 1897-4279

Medycyna Praktyczna

Scopus rating (2021): CiteScore 3.3 SJR 0.445 SNIP 0.901

Journal

Titles
  • Kardiologia Polska
  • Kardiologia Polska
Additional searchable titlesKardiologia polska, Kardiologia polska., Kardiol Pol
ISSNs0022-9032
Additional searchable ISSN (Electronic)1897-4279
PublisherMedycyna Praktyczna
ZDB-ID411492-9
ZDB-ID2086367-6

Keywords

Related content